Google’s zoekalgoritme: mythes bevestigd!

Naar aanleiding van onsĀ blog van afgelopen week, SEO en WordPress: 6 handige tips, kregen we diverse vragen over hoe Google nu eigenlijk bepaalt wat de volgorde van de zoekresultaten is.Ā Een korte en bondige vraag, waar we aan de hand van de Google Q&A van afgelopen weken een antwoord op trachten te geven. Ons doel is met dit blog een beetje inzicht te geven over hoe Google bepaalt op welke positie binnen de zoekresultaten een website getoond wordt en welke factoren binnen het zoekalgoritme het zwaarst wegen

Google Q&A+ #March 2016

Google is altijd erg gesloten geweest over het zoekalgoritme en de factoren op basis waarvan een website een hoge of lage positie binnen de zoekresultaten krijgt. Tijdens de Google Q&A van deze maand ging Andrey Lipattev, Search Quality Senior Strategist bij Goole, in gesprek met een aantal vooraanstaande SEO pioniers en was daarbij erg open over het algoritme van Google.

De Q&A is integraal terug te kijken en duurt een uur. Vanaf de 14e minuutĀ volgt een prachtige discussie tussen Rand Fishkin van Moz en Lippatev over het al dan niet gebruiken van click-data in de zoekresultaten. Hierna begint Lippatev openheid te geven over het zoekalgoritme. De video heeft een hoog technisch gehalte en is daardoor wellicht minder geschikt voor de ‘gemiddelde’ websitebeheerder.

Nu al meer weten of misschien zelfs wat hulp nodig? Klik dan op contact opnemen en wij helpen jou graag verder!

#1: Links en content

Op de vraag of links en content op #1 en #2 stonden was Andrey Lipattev heel duidelijk; er is geen #1 of #2, links en content zijn dƩ belangrijkste factoren en staan gezamelijk op #1.

Een website bestaat uit een website design en unieke content. Deze unieke content moet relevant gevonden worden door de bezoekers van je website. Als jouw content relevant gevonden wordt zal dat resulteren in een groeiend aantal links naar die content.Ā Het aantal links naar jouw content is voor Google dan ook een belangrijke maatstaf voor het bepalen van de relavantie van jouw content. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar links vanaf andere websites maar ook zeer secifiek naar social media zoals Facebook, Twitter en Instagram.

Zoekalgoritme: Pogosticking

Google Pogo StickingHet is meer dan ooit van belang dat jouw website unieke content bevat die toegevoegde waarde voor je bezoeker heeft en dit belang zal alleen maar groter worden.

Lipattsev gaf bijvoorbeeld wat openheid over hoe het algoritme van Google bepaalt hoe relevant jouw content is. Zo kwam bijvoorbeeld de term ‘pogosticking’ aan bod. Pogosticking vindt plaats als een bezoeker op een site in de zoekresultaten van Google klikt, zonder interactie op de bezochte website terugkeert naar de zoekresultaten en vervolgensĀ op een andere link klikt. Op dit gedrag wordt door Google een kort/lang analyse losgelaten. Blijft een bezoeker bijvoorbeeld kort op je webpagina dan wordt dit niet meegenomen bij de berekening van kort/lang analyses en pogosticking. Blijft een bezoeker langer dan 90 seconden op je pagina voordat er teruggekeerd wordt naar de zoekresultaten, dan is er weliswaar sprakeĀ van pogosticking maar gaat Google er wel vanuit dat de bezoeker op jouw website datgene gevonden heeft waar hij of zij naar zocht. Dat is goed is voor de waardering van je website!

RankBrain en Hummingbird

Google RankbrainEen ander belangrijk gespreksonderwerp tijdens de Q&A was RankBrain. RankBrain is een signaal dat door Google gebruikt wordt om moeilijke zoekopdrachten beter te begrijpen. RankBrain is mede bepalend voor de plek die zoekresultaten krijgen in de rangorde. Google geeft aan dat RankBrain na links en content het op twee na belangrijkste signaal is.

Het in 2013 gelanceerde zoekalgoritme Hummingbird maakte het al mogelijk om resultaten weer te geven die niet dezelfde zoekwoorden bevatten, maar wel een duidelijke relatie met elkaar hebben. De focus werd verplaatst van exacte zoekwoorden naar relevantie in context: semantisch zoeken was nu een feit. RankBrain gaat nog een stap verder en is een zelflerend algoritme. Het signaleert zelf patronen en ontwikkelt zelf inzichten. Met RankBrain wordt ‘machine learning’ door Google dagelijks toegepast op miljarden zoekopdrachten.Ā RankBrain wordt door de Google continu verbeterd en doorontwikkeld. Inmiddels monitort RankBrain bijvoorbeeld continu hoe de bezoeker reageert op de getoonde zoekresultaten. Deze informatie wordt opgenomen en direct verwerkt.

Door RankBrain hoef je als website eigenaar minder rekening te houden met regelmatig gebruik van exact dezelfde zoektermen op je webpagina. Dat zal zorgen voor teksten met minder herhalingen en meer synoniemen, net als in een natuurlijk gesprek. Een tekst die bedoeld is voor de bezoeker, niet voor de zoekrobots.

TechniekĀ en snelheid

Websites waarbij de techniek niet goed in elkaar steekt krijgen een lagere waardering dan websites die hun techniek wel goed op orde hebben. Of jouw website bouwer goed werk heeft opgeleverdĀ kan je controleren op seositecheckup.com. De uitkomst van deze scan is geen harde wetenschap maar geeft een goede indicatie van de verbeterpunten. Bij een score lager dan 80% heb je zeker iets te bespreken met je website bouwer.

De snelheid van een website wordt bepaald door de techniek achter een website. Uiteraard weegt de zwaarte van een pagina ook in belangrijke mate mee, deze is echter weer te beĆÆnvloeden door de techniek (bijvoorbeeld deĀ inzet van caching, minification, compressie en het smushen van afbeeldingen. Lees hier over meer over in ons blog SEO en WordPress: 6 handige tips). Kortom, de snelheid van een website wordt bepaald door de techniek achter je website. Als deze niet op orde is heeft dat een nagatieve impact op de waardering van je website door Google.

Tijdens de Q&A werd bekend gemaakt dat er medio april een nieuwe update van het zoekalgoritme van Google komt, waarbij de waardering voor mobiele websites zwaarder gaat meewegen. Trage websites bieden geen goede gebruikerservaring en zullen een door de lagere waardering ook een lagere positie binnen de zoekresultaten krijgen.

Conclusie

Google is volop in beweging en perfectioneert haar zoekalgoritme doorlopend. De gebruiker staat centraal, websites dienen unieke content te bevatten die de vragen van de bezoeker beantwoord. Naamsbekendheid (links) zijn van groot belang en zorgt er voor dat het gedrag van je bezoeker wordt gemeten en meegewogen bij het bepalen van de relevantie van je webpagina. Tot slot is techniek en snelheid van groot belang, beiden zullen vanaf de volgende update van Google nog zwaarder gaan meewegen.

Mocht je na het lezen van dit blogĀ vragen hebben of eens met ons willen sparren, laat dan een bericht achter onder hetĀ blog of neem contact met ons op.